Керектуу документтер

B жана BC категориясы учун:
  • 1. Фото размер 3x4, 2 штук
  • 2. Копия паспорта
  • 3. Медициналык справка форма 0-83 ГАИ учун.
С категориясы учун:
  • 1. Фото размер 3x4, 1 штук
  • 2. Паспорттун кочурмосу
  • 3. Айдоо куболугунун B категориясынын кочурмосу.
  • 4. Айдоочунун оздук кочурмосу
  • 5. Медициналык справкасы форма 0-83 ГАИ учун.